شرایط آفیش

 

۱_ داشتن معرف مورد تایید شرکت+کارت ملی

۲_تحویل چک به مبلغ ۱/۵ برابر قیمت تجهیزات اجاره شده + کارت ملی

۳_حضور عوامل فنی همراه تجهیزات

۴_ارائه کارت پرسنلی + کارت ملی

۵_مورد تایید شرکت باشید و در گذشته با شرکت همکاری داشته باشید

۶_داشتن معرفی نامه تایید شده از شرکت ها یا ارگان ها+کارت ملی

کمک لازم دارید؟ با ما در ارتباط باشید